नवेगाव-नागझरा व्याघ्र प्रकल्पात ठराविक वाहनांच प्रवेश

गोंदिया: नवेगाव-नागझरा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यटन 1 नोव्हेंबरपासून ऑनलाईन पध्दतीने सुरु करण्यात आलेले आहे. मात्र अद्यापही काही रस्त्यांची पुर्णपणे डागडुजी झाली नसल्याने व्याघ्र प्रकल्पात ठराविक वाहनांच...