देवरी दसरा उत्सव समिती साजरा करणार दसरा उत्सव

◾️दुरूनच बघावे लागणार दसरा उत्सव , कोरोनाचे भान ठेवून साजरा होणार उत्सव प्रा. डॉ. सुजित टेटे देवरी 15: दसरा उत्सव समिती द्वारा अतिशय साध्या पद्धतीने...