देवरीच्या तब्बल 14 वर्षापासून पोलिसांना हुलकावणी देवून फरार आरोपीस अखेर अटक,

गोंदियाः दिनांक 10/09/2008रोजी गोंदिया येथील पोलिस गार्ड खालील नमुद सराईत आरोपीत इसम नामे-1) प्रदीप शामराव पंचभाई वय 24 वर्षे रा. चोपा ता. गोरेगांव जिल्हा -...