देवरी नगरपंचायत निवडणूक २०२२

◾️देवरी येथील नगरपंचायत मधील ३ व १४ प्रभागात आज निवडणूक पार पडली देवरी 18: येथील मतदान सकाळी ७.३० वाजेपासुन तर दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत पर पडले....